ZABIEG

Terapia „Wdowiego Garbu”
(Stazy Limfatycznej)

Terapia ta polega na redukcji stazy limfatycznej zgromadzonej w obrębie karku. Przyczyną tego jest m.in. nieprawidłowa postawa, zablokowanie węzłów chłonnych, napięć powięziowych i mięśniowych. Terapia ta charakteryzuje się holistycznym podejściem do problemu oraz złożoną pracą wykorzystującą takie techniki jak: drenaż limfatyczny, terapia powięziowa, terapia manualna i wiele innych.

This therapy involves reducing the lymphatic stasis accumulated in the back of neck. The causes include poor posture, blocked lymph nodes, fascial and muscular tensions. This therapy is characterized by a holistic approach to the problem and complex work using techniques such as lymphatic drainage, fascial therapy, manual therapy and many others.a

Umów się przez booksy

ZABIEG

Terapia „Wdowiego Garbu”
(Stazy Limfatycznej)

Terapia ta polega na redukcji stazy limfatycznej zgromadzonej w obrębie karku. Przyczyną tego jest m.in. nieprawidłowa postawa, zablokowanie węzłów chłonnych, napięć powięziowych i mięśniowych. Terapia ta charakteryzuje się holistycznym podejściem do problemu oraz złożoną pracą wykorzystującą takie techniki jak: drenaż limfatyczny, terapia powięziowa, terapia manualna i wiele innych.

This therapy involves reducing the lymphatic stasis accumulated in the back of neck. The causes include poor posture, blocked lymph nodes, fascial and muscular tensions. This therapy is characterized by a holistic approach to the problem and complex work using techniques such as lymphatic drainage, fascial therapy, manual therapy and many others.a

Umów się przez booksy