ZABIEG

Terapia „Drugiego Podbródka”
(Stazy Limfatycznej)

Terapia ta polega na redukcji stazy limfatycznej zgromadzonej w obrębie szyi i żuchwy. Charakteryzuje się dokładną diagnostyką i holistyczną pracą terapeuty. Łączy w sobie wiele technik z dziedziny masażu i fizjoterapii takich jak: drenaż limfatyczny, masaż powięziowy, kinesiotejping i ćwiczenia kinezyterapeutyczne.

This therapy involves the reduction of lymphatic stasis accumulated in the neck and jaw area. It is characterized by accurate diagnosis and holistic work of the therapist. It combines many techniques from the fields of massage and physiotherapy, such as lymphatic drainage, fascial massage, kinesiotaping and kinesiotherapy exercises.

Umów się przez booksy

ZABIEG

Terapia „Drugiego Podbródka”
(Stazy Limfatycznej)

Terapia ta polega na redukcji stazy limfatycznej zgromadzonej w obrębie szyi i żuchwy. Charakteryzuje się dokładną diagnostyką i holistyczną pracą terapeuty. Łączy w sobie wiele technik z dziedziny masażu i fizjoterapii takich jak: drenaż limfatyczny, masaż powięziowy, kinesiotejping i ćwiczenia kinezyterapeutyczne.

This therapy involves the reduction of lymphatic stasis accumulated in the neck and jaw area. It is characterized by accurate diagnosis and holistic work of the therapist. It combines many techniques from the fields of massage and physiotherapy, such as lymphatic drainage, fascial massage, kinesiotaping and kinesiotherapy exercises.

Umów się przez booksy