ZABIEG

FACEMODELING MASTER CLASS
Monika Sarata Szumilas

Pracuje z kimś, nie na kimś! Kompleksowo i zawsze w myśl od serca do ciała. Sposób prowadzenia terapii to naturalna głęboka rehabilitacja i odnowa biologiczna. Ponad 10 letnie doświadczenie pracy z ciałem pozwala na głęboką relacje i poprawę nie tylko wizualną, ale także zdrowotną. Opracowuje wszystkie tkanki w okolicy dolegliwości: kark, barki, brzuch, piersi, szyja czy twarz uwzględniając również masaż transbukalny (wewnątrz jamy ustnej). Wykorzystuje także taping, aby przedłużyć działanie terapii.

Tylko kompleksowa terapia da najlepsze efekty jakie chcemy uzyskać. Dotykam na zewnątrz trafiam do środka❤️ Doświadczysz pięknej przemiany nie tylko w lustrze, ale i w sercu. Zapraszam!

I work with someone not on someone! Comprehensive and always with the idea from the heart to the body. The way of therapy is natural deep rehabilitation and wellness. More than 10 years of experience working with the body allows for a deep relationship and improvement not only visually, but also in health. I work out all tissues in the area of the ailment: neck, shoulders, abdomen, breasts, neck or face also taking into account transbucal (intra-oral) massage. I also use taping to prolong the effects of the therapy.

Only a comprehensive therapy will give the best results we want. I touch the outside I hit the inside❤️ You will experience a beautiful transformation not only in the mirror, but also in the heart. You are invited!

Umów się przez booksy

ZABIEG

FACEMODELING MASTER CLASS
Monika Sarata Szumilas

Pracuje z kimś, nie na kimś! Kompleksowo i zawsze w myśl od serca do ciała. Sposób prowadzenia terapii to naturalna głęboka rehabilitacja i odnowa biologiczna. Ponad 10 letnie doświadczenie pracy z ciałem pozwala na głęboką relacje i poprawę nie tylko wizualną, ale także zdrowotną. Opracowuje wszystkie tkanki w okolicy dolegliwości: kark, barki, brzuch, piersi, szyja czy twarz uwzględniając również masaż transbukalny (wewnątrz jamy ustnej). Wykorzystuje także taping, aby przedłużyć działanie terapii.

Tylko kompleksowa terapia da najlepsze efekty jakie chcemy uzyskać. Dotykam na zewnątrz trafiam do środka❤️ Doświadczysz pięknej przemiany nie tylko w lustrze, ale i w sercu. Zapraszam!

I work with someone not on someone! Comprehensive and always with the idea from the heart to the body. The way of therapy is natural deep rehabilitation and wellness. More than 10 years of experience working with the body allows for a deep relationship and improvement not only visually, but also in health. I work out all tissues in the area of the ailment: neck, shoulders, abdomen, breasts, neck or face also taking into account transbucal (intra-oral) massage. I also use taping to prolong the effects of the therapy.

Only a comprehensive therapy will give the best results we want. I touch the outside I hit the inside❤️ You will experience a beautiful transformation not only in the mirror, but also in the heart. You are invited!

Umów się przez booksy